Biyografi Nedir – Biyografi Sözleri

Biyografi Nedir – Biyografi Sözleri

Biyografi ya da yaşam öyküsü, bir kişinin yaşamını ayrıntılı bir biçimde açıklayan bir edebiyat türüdür. Kişi kendi hayatını anlatıyorsa buna otobiyografi, şairlerin yaşam hikâyesi anlatılıyorsa da buna tezkire denir. Biyografiler eğitim, iş, ilişkiler ve ölüm gibi temel olaylardan daha fazlasını içerir. Bir biyografi, bir konunun yaşam öyküsünü sunar, deneyimle ilgili samimi ayrıntılar da dahil olmak üzere yaşamlarının çeşitli yönlerini vurgular ve öznenin kişiliğinin bir analizini içerir.

Biyografik eserler genellikle kurgusal değildir, ancak kurgu bir kişinin hayatını betimlemek için de kullanılabilir. Biyografik kapsamın derinlemesine bir biçimine eski yazı denir. Edebiyattan filme kadar çeşitli mecralarda yapılan çalışmalar biyografi olarak bilinen edebiyat türünü oluşturur.

Biyografi Sözleri

Biyografi sözleri sosyal medya hesaplarında hemen herkesin kullandığı etkileyici sözlerdir. Türkçe ve İngilizce biyografi sözleri genel olarak kişilerin durumlarını yansıtmak için tercih ettikleri ifadelerdir.

Biyografinin Özellikleri Nelerdir?

Biyografi türünün özellikleri şu şekilde verilmiştir:

  • Yalın, akıcı ve anlaşılır bir üslupla yazılır.
  • Kanıtlanabilir, belgelere dayalı bir içeriğe sahiptir.
  • Biyografi tarafsız olmalıdır.
  • Biyografiler toplum tarafından bilinen, ilgi çeken kişiler hakkında yazılır.
  • Biyografi kronolojik bir biçimde yazılır.
  • Bazı biyografilerde öyküleme tekniğinden yararlanılır

Biyografi Nasıl Yazılır?

Biyografi yazımı için kullanılabilecek bazı teknikler şunlardır:

  • Giriş bölümü: Biyografinin ilk bölümü olan giriş bölümünde, biyografisi yazılan kişinin doğumundan doğduğu yere kadar temel bilgilere yer verilir. İlgili kişinin ailesi, soy ağacı ve çevresi hakkındaki bilgilere değinilir.
  • Gelişme bölümü: İlgili bireyin çocukluk yıllarından eğitim ve öğretim yıllarına kadar olan bilgilere gelişme bölümünde yer verilir. Gelişme bölümünce ayrıca, özel hayattaki arkadaşlıklardan, okul yıllarındaki başarılardan ve zamanla oturmaya başlan kişilikten söz edilir.
  • Sonuç bölümü: Biyografinin son kısmı olan sonuç bölümü, kişinin iş yaşamı ve özel hayatını içerir. Evlilik, kariyer vb. konular burada anlatılır. İş yerindeki başarılara değinilir. Kişinin toplumdaki sosyal konumuna dikkat çekilir.

Biyografi Kullanımının Yararları :

biyografi kullanımının  katkıları şu şekilde açıklanabilir:

• Biyografi aracılığıyla öğrencilerin toplumda ün yapmış kişilere saygı duymalarının ve onların hayatlarını örnek almalarının önü açılmış olur.
• Toplumda ün yapmış bilim insanlarının, liderlerin, kahramanların, sanatçıların yaşamları soyut ve anlaşılamayan olaylara somutluk ve yaşam kazandırır.
• Biyografinin konusu olan kimsenin yaşadığı toplum, toplumun kuralları, âdet, gelenek ve görenekleri hakkında bilgi edinmeleri sağlanmış olur. Diğer bir anlatımla bir dönemin âdetleri, özellikleri ve ruhu adeta öğrencilerin gözünde yaşatılmış olur.
• Biyografisi incelenen kişinin yaşamından hareketle öğrencilerin bir milletin bütün ümitlerini, bütün ideallerini ve bütün fedakârlıklarını anlamalarına yardımcı olur.
• Bir insanın hayatı, maceraları, yaptığı hareketler öğrencilerin ilgisini çekerek konunun daha iyi öğrenilmesine zemin hazırlar.
• Okuyuculara başkalarının hayat kavgalarını, karşılaştıkları türlü sorunları ve başarılarının nedenlerini anlatmakla, onların ileride karşılaşabilecekleri durumlara hazırlıklı olmalarını sağlar.
• Okuyucuların büyük insanlara karşı hayranlık ve saygı duymaya başlamasını sağlar.
• Vatanseverlik, milletine ve devletine bağlı olmak gibi olumlu duyguların güçlendirilmesine aracılık eder.
• Biyografisi yazılan kişinin yaşam dönemi (konu, sorun ve insan) hakkında bilgilendirerek öğrencilerin tarih içinde yolculuk yapmalarına fırsat sunar.
• Biyografiye konu olan kişinin yaşamını dönemiyle aynı anda izlemeye fırsat verir.
• Okuyucuların geçmişi, içinde bulunulan zaman dilimiyle karşılaştırmasına yardımcı olur.
• Okuyucuların tarihsel değişimin nasıl meydana geldiğini anlamalarını sağlar.
• Okuyucular tarihî olayları kişi, zaman, yer, detay vb. bağlamında analiz etmeyi öğrenir.