Fatih Sultan Mehmet : İstanbulun Fethi

Fatih sultan mehmet

Fatih Sultan Mehmet: Doğu Roma’yı Yıkarak Yeni Bir Çağın Kapısını Açan Padişah

Fatih Sultan Mehmet, Osmanlı İmparatorluğu’nun yedinci padişahı ve en önemli hükümdarlarından biridir. 21 yaşında İstanbul’u fethederek Orta Çağ’ı kapatıp Yeni Çağ’ı başlatmış, bu başarısıyla dünya tarihinin en önemli liderlerinden biri haline gelmiştir.

Fatih Sultan Mehmet Doğumu ve Eğitimi

Fatih Sultan Mehmet, 30 Mart 1432 tarihinde Edirne’de doğdu. Babası II. Murad, annesi ise bir Türkmen beyi olan Dulkadiroğulları’ndan Ayşe Hatun’dur. Mehmet, çocukluğundan itibaren iyi bir eğitim gördü. Arapça, Farsça, Latince, İtalyanca, Sırpça ve Yunanca öğrendi. Ayrıca, matematik, astronomi, coğrafya ve tarih alanında da eğitim aldı.

Fatih Sultan Mehmet Tahta Çıkışı

Fatih Sultan Mehmet, henüz 12 yaşındayken babası II. Murad tarafından Manisa Sancakbeyi olarak atandı. 1444 yılında babasının tahttan çekilmesiyle 12 yaşındayken tahta çıktı. Ancak, 1446 yılında babasının tahta yeniden dönmesiyle tahttan indirildi.

İkinci Tahta Çıkışı ve İstanbul’un Fethi

1451 yılında babası II. Murad’ın ölümüyle yeniden tahta çıktı. İlk hedefi, Doğu Roma’nın başkenti İstanbul’u fethetmekti. Bunun için hazırlıklara başladı ve 1453 yılında İstanbul’u kuşattı. 53 gün süren kuşatmanın ardından 29 Mayıs 1453 tarihinde İstanbul fethedildi. İstanbul’un fethi, Osmanlı İmparatorluğu’nun en önemli dönüm noktalarından biri oldu.

Fatih Sultan Mehmet’in Evlilikleri ve Çocukları

Fatih Sultan Mehmet, Osmanlı İmparatorluğu’nun yedinci padişahıdır. 21 yaşında İstanbul’u fethederek Orta Çağ’ı kapatıp Yeni Çağ’ı başlatmış, bu başarısıyla dünya tarihinin en önemli liderlerinden biri haline gelmiştir.

Fatih Sultan Mehmet, yedi kez evlenmiştir. Bu evliliklerden beş çocuğu olmuştur.

Fatih Sultan Mehmet’in Eşleri

 • Emine Gülbahar Hatun: Fatih Sultan Mehmet’in ilk eşidir. 1446 yılında evlenmişlerdir. Bu evlilikten Gevherhan Sultan adında bir kızı olmuştur.
 • Helene Hatun: Fatih Sultan Mehmet’in ikinci eşidir. Trabzon Rum İmparatorluğu’nun prensesidir. 1461 yılında evlenmişlerdir. Bu evlilikten çocuğu olmamıştır.
 • Alexias Hatun: Fatih Sultan Mehmet’in üçüncü eşidir. Trabzon Rum İmparatorluğu’nun prensesidir. 1462 yılında evlenmişlerdir. Bu evlilikten çocuğu olmamıştır.
 • Sitti Mükrime Hatun: Dulkadiroğulları Beyliği’nden Süleyman Bey’in kızıdır. 1464 yılında evlenmişlerdir. Bu evlilikten çocuğu olmamıştır.
 • Çiçek Hatun: Karamanoğulları Beyliği’nden İbrahim Bey’in kızı olduğuna dair görüşler bulunmaktadır. 1468 yılında evlenmişlerdir. Bu evlilikten Cem Sultan adında bir oğlu olmuştur.
 • Hatice Hatun: Zağanos Paşa’nın kızıdır. 1472 yılında evlenmişlerdir. Bu evlilikten çocuğu olmamıştır.

Fatih Sultan Mehmet’in Çocukları

 • Gevherhan Sultan: Emine Gülbahar Hatun’dan olan kızıdır. 1466 yılında Akkoyunlu hükümdarı Uzun Hasan ile evlenmiştir.
 • Cem Sultan: Çiçek Hatun’dan olan oğludur. 1469 yılında doğmuştur. 1481 yılında öldürülmüştür.

Fatih Sultan Mehmet Katıldığı Savaşlar

Fatih Sultan Mehmet, İstanbul’un fethinden sonra da birçok savaşa katıldı. Bu savaşlardan bazıları şunlardır:

 • 1453: İstanbul Kuşatması (Fetih)
 • 1456: Varna Muharebesi (Kazanma)
 • 1460: Mora Despotluğu’nun Fethi (Fetih)
 • 1461: Trabzon İmparatorluğu’nun Fethi (Fetih)
 • 1462: Eflak Seferi (Kazanma)
 • 1462: Boğdan Seferi (Kazanma)
 • 1464: Sırp Seferi (Kazanma)
 • 1473: Otlukbeli Muharebesi (Kazanma)
 • 1475: Akkoyunlu Devleti’nin Fethi (Fetih)
 • 1479: Karamanoğulları Beyliği’nin Fethi (Fetih)

Fatih Sultan Mehmet’in İstanbul’un fethi

Fatih Sultan Mehmet’in İstanbul’un fethi, Osmanlı İmparatorluğu’nun tarihindeki en önemli olaylardan biridir. 29 Mayıs 1453 tarihinde, Fatih Sultan Mehmet komutasındaki Osmanlı ordusu, Doğu Roma İmparatorluğu’nun başkenti İstanbul’u fethetmiştir. Bu zafer, Orta Çağ’ın kapanmasına ve Yeni Çağ’ın başlamasına neden olmuştur.

İstanbul, Doğu Roma İmparatorluğu’nun başkenti olarak, yüzyıllar boyunca dünyanın en önemli şehirlerinden biri olmuştur. Şehir, güçlü surları ve konumu nedeniyle uzun süre fethedilememiştir. Fatih Sultan Mehmet, İstanbul’u fethetmek için kapsamlı hazırlıklar yapmıştır. Yeni toplar yaptırmış, donanmayı güçlendirmiş ve orduyu eğitmiştir.

6 Nisan 1453 tarihinde, Fatih Sultan Mehmet komutasındaki Osmanlı ordusu, İstanbul’u kuşatmaya başlamıştır. Kuşatma, 53 gün sürmüş ve 29 Mayıs 1453 tarihinde Osmanlı ordusu, şehre girmeyi başarmıştır.

İstanbul’un fethi, Osmanlı İmparatorluğu’nun gücünün ve prestijinin artmasına neden olmuştur. Şehir, Osmanlı İmparatorluğu’nun yeni başkenti olmuş ve imparatorluğun genişlemesinde önemli bir rol oynamıştır.

Fatih Sultan Mehmet’in İstanbul’un fethi, dünya tarihinin önemli dönüm noktalarından biridir. Bu zafer, Orta Çağ’ın kapanmasına ve Yeni Çağ’ın başlamasına neden olmuştur. Ayrıca, Osmanlı İmparatorluğu’nun yükseliş döneminin başlangıcı olarak kabul edilir.

İstanbul’un fethi ile ilgili bazı ilginç bilgiler şunlardır:

 • İstanbul’un fethi, Osmanlı İmparatorluğu’nun en önemli zaferlerinden biridir.
 • İstanbul’un fethi, Orta Çağ’ın kapanmasına ve Yeni Çağ’ın başlamasına neden olmuştur.
 • Fatih Sultan Mehmet, İstanbul’u fethetmek için kapsamlı hazırlıklar yapmıştır.
 • İstanbul’un fethi, Osmanlı İmparatorluğu’nun gücünün ve prestijinin artmasına neden olmuştur.
 • İstanbul’un fethi, dünya tarihinin önemli dönüm noktalarından biridir.

Hayatının Son Yılları

Fatih Sultan Mehmet, 1481 yılında, 49 yaşındayken Hünkar Çayırı’nda vefat etti. Cenazesi, İstanbul’daki Fatih Camii’nin haziresine defnedildi.

Fatih Sultan Mehmet’in Ölümü ve Tahta Geçen Kim

Fatih Sultan Mehmet, 1481 yılında, 49 yaşındayken Hünkar Çayırı’nda vefat etti. Cenazesi, İstanbul’daki Fatih Camii’nin haziresine defnedildi.

Fatih Sultan Mehmet’in ölümünden sonra, oğlu II. Bayezid tahta geçti. II. Bayezid, babasının aksine, daha barışçıl bir politika izlemiştir.

Başarıları

Fatih Sultan Mehmet, askeri dehası, devlet adamlığı ve entelektüel kişiliğiyle Osmanlı İmparatorluğu’nun en önemli hükümdarlarından biri olarak kabul edilir. Onun en önemli başarıları arasında şunlar sayılabilir:

 • İstanbul’un fethi: Fatih Sultan Mehmet, İstanbul’u fethederek Orta Çağ’ı kapatıp Yeni Çağ’ı başlatmıştır. Bu başarı, onun en önemli başarısı olarak kabul edilir.
 • Doğu Roma İmparatorluğu’nun yıkılması: Fatih Sultan Mehmet’in İstanbul’u fethi, Doğu Roma İmparatorluğu’nun yıkılmasına neden olmuştur. Bu, dünya tarihinin önemli dönüm noktalarından biridir.
 • Osmanlı İmparatorluğu’nun genişlemesi: Fatih Sultan Mehmet’in fetihleri, Osmanlı İmparatorluğu’nun topraklarını önemli ölçüde genişletmiştir. Bu, imparatorluğun gücünün ve prestijinin artmasına neden olmuştur.
 • Kültürel gelişmeler: Fatih Sultan Mehmet, kültürel alanda da önemli gelişmelere imza atmıştır. İstanbul’da medreseler, külliyeler ve camiler inşa ettirmiştir. Ayrıca, bilim ve sanat adamlarını desteklemiştir.

Fatih Sultan Mehmet’in en ünlü sözleri

Fatih Sultan Mehmet, askeri dehası, devlet adamlığı ve entelektüel kişiliğiyle Osmanlı İmparatorluğu’nun en önemli hükümdarlarından biri olarak kabul edilir. Onun sözlerinden bazıları, günümüzde de geçerliliğini korumaktadır.

Fatih Sultan Mehmet’in en ünlü sözlerinden bazıları şunlardır:

 • “Biz toprağı değil, gönülleri fethetmeye gidiyoruz.”
 • “Ya ben İstanbul’u alırım, ya da İstanbul beni alır.”
 • “Fatih Sultan Mehmet, Allah’ın bir lütfudur.”
 • “İlim öğrenmek, her Müslüman’ın üzerine farzdır.”
 • “Kültür, bir milletin karakterini yansıtır.”

Fatih Sultan Mehmet’in sözlerinden bazıları, onun kişiliğini ve düşüncelerini yansıtmaktadır. Örneğin, “Ya ben İstanbul’u alırım, ya da İstanbul beni alır.” sözü, onun kararlılığını ve azmini göstermektedir. “Fatih Sultan Mehmet, Allah’ın bir lütfudur.” sözü ise onun kendini bir lütuf olarak gördüğünü göstermektedir.

Fatih Sultan Mehmet’in sözleri, günümüzde de birçok kişi tarafından ilham kaynağı olarak kabul edilmektedir. Onun sözleri, bize cesaret, kararlılık, ilim ve kültür gibi değerleri hatırlatmaktadır.

Ölümünden Sonra Etkisi

Fatih Sultan Mehmet, ölümünden sonra da Osmanlı İmparatorluğu’nun en önemli liderlerinden biri olarak hatırlanmaya devam etmiştir. Onun fethi ve başarıları, Osmanlı İmparatorluğu’nun yükseliş döneminin başlangıcı olarak kabul edilir. Ayrıca, Fatih Sultan Mehmet, dünya tarihinin en önemli liderlerinden biri olarak kabul edilir.


İlginizi Çekecek Biyografiler

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Bu site, istenmeyenleri azaltmak için Akismet kullanıyor. Yorum verilerinizin nasıl işlendiği hakkında daha fazla bilgi edinin.